Our Products

Hatab

Hindi - Imphal AAA

1 Tola

OMR 38

1/4 kg

OMR 798

Hindi - Imphal AA

1 Tola

OMR 30

1/4 kg

OMR 630

Cambodi - Special

1 Tola

OMR 26

1/4 kg

OMR 540

Cambodian - Organic

1 Tola

OMR 20

1/4 kg

OMR 420

Cambodian - Farming

1 Tola

OMR 16

1/4 kg

OMR 336

Laotian

1 Tola

OMR 10

1/4 kg

OMR 210

Vietnamese

1 Tola

OMR 7

1/4 kg

OMR 147

Kalimantan

1 Tola

OMR 16

1/4 kg

OMR 336

Hindi - Muri

1 Tola

OMR 8

1/4 kg

OMR 168

Hindi - Chichor

1 Tola

OMR 6

1/4 kg

OMR 128

Vietnam Tiger

1 Tola

OMR 6

1/4 kg

OMR 116

Malaysian - Muruki

1 Tola

OMR 7

1/4 kg

OMR 147

Hindi - Nagaland Special

1 Tola

OMR 76

1/4 kg

OMR 1577

Hindi - Nagaland

1 Tola

OMR 46

1/4 kg

OMR 955

Sri Lankan - Silani Special

1 Tola

OMR 50

1/4 kg

OMR 1038

Hindi - Muri Special

1 Tola

OMR 38

1/4 kg

OMR 798

Attars

Rose Taifi

1/4 Tola

OMR 18

1 Tola

OMR 72

Sandalwood

1/4 Tola

OMR 8

1 Tola

OMR 30

Musk AA

1/4 Tola

OMR 10

1 Tola

OMR 40

Ambar

1/4 Tola

OMR 8

1 Tola

OMR 30

Spanish Saffron

1/4 Tola

OMR 8

1 Tola

OMR 30

Dareej Rassasi

1/4 Tola

OMR 5

1 Tola

OMR 20

Purple Oud

1/4 Tola

OMR 5

1 Tola

OMR 20

Shamama

1/4 Tola

OMR 6

1 Tola

OMR 25

Ruh Khus

1/4 Tola

OMR 8

1 Tola

OMR 30

Musk A

1/4 Tola

OMR 5

1 Tola

OMR 20

Luban

1/4 Tola

OMR 7

1 Tola

OMR 28

Patchouli

1/4 Tola

OMR 7

1 Tola

OMR 28

Dehn

Cambodian Super

1/4 Tola

OMR 25

1 Tola

OMR 100

Trat

1/4 Tola

OMR 22

1 Tola

OMR 88

Trat with Ward Taifi

1/4 Tola

OMR 22

1 Tola

OMR 88

Musk AA

1/4 Tola

OMR 10

1 Tola

OMR 40

Hindi Oud Sultani

1/4 Tola

OMR 45

1 Tola

OMR 180

Hindi Super

1/4 Tola

OMR 35

1 Tola

OMR 140

Prachin

1/4 Tola

OMR 20

1 Tola

OMR 80

Oud Abiyad

1/4 Tola

OMR 10

1 Tola

OMR 40

Malaysian Sticky Oud

1/4 Tola

OMR 10

1 Tola

OMR 40

Burmi Muataq

1/4 Tola

OMR 30

1 Tola

OMR 120

Laosi

1/4 Tola

OMR 22

1 Tola

OMR 88

Mukhallat

Mukhalat Chanthai

1/4 Tola

OMR 10

1/4 Tola

OMR 40

Mukhalat Sheikha

1/4 Tola

OMR 5

1/4 Tola

OMR 20

Mukhalat - Layla

1/4 Tola

OMR 6

1/4 Tola

OMR 25

Mukhalat - Hindi

1/4 Tola

OMR 8

1/4 Tola

OMR 30

Mukhalat - Trat

1/4 Tola

OMR 5

1/4 Tola

OMR 20

Bukhoor Items

Chanthai

Per kg

OMR 10

Dukka

Per kg

OMR 72

Maamul round - small

Per kg

OMR 34

Maamul round - big

Per kg

OMR 30

Maamul cake - thin

Per kg

OMR 30

Maamul cake - thick

Per kg

OMR 25

Maamul cake - pieces

Per kg

OMR 30

Maamul - coin

Per kg

OMR 34

Powder

Per kg

OMR 7

Bukhoors

Layla

4 Tola

OMR 20

Majlis

5 Tola

OMR 20

Chanthai

5 Tola

OMR 20

Perfumes

Amiri

100 ml

OMR 20

Malaki

100 ml

OMR 20

Thekrayat

100 ml

OMR 20

Other Items

Cambodian Oud Bracelet

OMR 12

Cambodian Oud Misbah

OMR 46